سال روز امورتربیتی مبارک باد

امورتربیتی بهشت دردسرهای بزرگ

آنان که در اندیشه ی ساختن دیگران اند باید بر ویرانه های خویش ،بنای تازه ساخته ومصالح ساختن ،شیوه ی ساختن و همه ی عوامل ویرانگر را بشناسد تا ساخته و دستاورد کلام خویش را بر باد رفته نبیند.تربیت همین است،ساختن و پیراستن انسان و آنگاه آراستن او به زیبایی ها وعظمت ها و مگر این کار، ساده و آسان است؟آن که اندیشه ساختن دارد، رنج بزرگ ساختن را نیز باید تحمل کند، آن هم ساختن انسان که هر لحظه خطری در کمین دارد،آفتی در راه و بهانه های غریب از دور و بیرون ،تهدیدش می کند.تاریخ آینه ای در مقابل ماست که گاه سقوط قله نشینان را نشان می دهد و هبوط بزرگان را از ملکوت به ناسوت،از افلاک به خاک ،از خدا به خود و از عزت و عظمت به سستی و ذلت.دیدیم از متن لجنزار گذشته مردان وزنانی برخاستند که حماسه ی عظیم و بی بدیلی را در آستانه قرن بیست و یکم رقم زدند و آفریدگار انقلابی شدند که امروز دامنگیر و پویا،روح انسانها را فتح کرده و آرامش مرداب گونه بیداد گران را آشفته ساخته است.پیام آن تحول شکوهمند و این سقوط های شکننده و تلخ آن است که:

1 انسان تربیت پذیر است و هرکس در هر نقطه وموقعیتی می تواند چیزی دیگر شود و رنگ و بویی دیگر بپذیرد.

2- باید مراقب و هوشیار بود .هیچ کس تضمین شده نیست و غفلت ، دره ی هولناکی است که پیش روی انسان ،دهان گسترده است.

3 تربیت دشوار است، مستمر است و تربیت کنندگان ارجمند با راهی بی مرز و بی پایان مواجه اند که وقفه و درنگ در آن آسیب زا و آفت آفرین است.

هرکس مربی است باید پیش از گفتن ،با خویش بگوید ،پیش از نواختن تازیانه تنبه بر دیگران،بر سر خویش فریاد بکشد و اسب روح خویش را هی بزند.

هرکس مربی است باید بداند که روش های نو پا به پای دانش نوبایسته و اجتناب پذیر است .باید همواره یافته های جدید را به کار گرفت و تجربه ها و ابزار تازه برای پیمودن راه ،در خدمت اهداف متعالی آورد.

هرکس مربی است ،طنین آن مربی فرزانه ،بنیانگزار امورتربیتی، ((شهید رجایی))را در گوش دارد که « مربی عشق می خواهد و سوختن ،به زبانی اگر عاشقی،مبارکت باد و اگر جز این هسیتی رهایش کن»

هر کس مربی است باید بداند که امورتربیتی ، بهشت دردسرهای بزرگ است ،قبله گاه عاشقان دردسر طلب ،معیاد گاه روح های که دلشان برای درد سر شیرین ((ساختن))لک زده است و مگر مولای مربیان جهان ،علی (ع) نفرموده است که ((الجنه محفوفه بالمکاره)):بهشت کادوی است در مقابل دردسرهای بزرگ .

امورتربیتی مجمع پروانگان عاشقی است که تنها سوختن را می شناسند.بی تکلف و بی ادعا کار می کنند.امورتربیتی نگهبان بیست میلیون قلب معصوم است که وسواس خناس ، به تباهی و سیاهی آن دل بسته است. امورتربیتی ناشر فرهنگ انقلاب در مدرسه هاست. ناشر خوبی و فضیلت و پاکی و معنویت. هشتم اسفند ،سال روز بنیان نهادن این نهاد عزیز و بالنده بر همه ی مربیان و باورمندان این مسیر بارور و زلال مبارک باد.

/ 0 نظر / 46 بازدید